Vilket Bristav-nummer har ?

Anette Erikssons Bristav-nummer är

3

Anette Eriksson
var med i avsnittet Den digitala stressen
i podden Digitalisterna med
Kjell Eriksson

Kjell Eriksson
var med i avsnittet 50
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Anette Erikssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet