Vilket Bristav-nummer har ?

Andreas Mattssons Bristav-nummer är

3

Andreas Mattsson
var med i avsnittet ep 31
i podden Lundellbunkern Volym 2 med
Tommie Jönsson

Tommie Jönsson
var med i avsnittet #32
i podden DJ 50 Spänn med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Andreas Mattssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym