Vilket Bristav-nummer har ?

Andreas Mattssons Bristav-nummer är

3

Andreas Mattsson
var med i avsnittet ep 31
i podden Lundellbunkern Volym 2 med
Maja Åström

Maja Åström
var med i avsnittet ep022
i podden Lundellbunkern Volym 1 med
Andres Lokko

Andres Lokko
var med i avsnittet 3. Schyffert & Lokko
i podden #PodOutWest med
Petter Bristav

Se Andreas Mattssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym