Vilket Bristav-nummer har ?

Anders Thoressons Bristav-nummer är

4

Anders Thoresson
var med i avsnittet 55
i podden Digitalsamtal med
Carl Heath

Carl Heath
var med i avsnittet Forskaren som vill sätta Löfvén på skolbänken
i podden Digitalisterna med
Kjell Eriksson

Kjell Eriksson
var med i avsnittet 03
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Anders Thoressons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym