Vilket Bristav-nummer har ?

Anders Blancks Bristav-nummer är

5

Anders Blanck
var med i avsnittet #5
i podden Örat Mot Rälsen med
Kristofer Klerfalk

Kristofer Klerfalk
var med i avsnittet #6
i podden Örat Mot Rälsen med
Gabriel Wikström

Gabriel Wikström
var med i avsnittet 92
i podden Lundh med
Olof Lundh

Olof Lundh
var med i avsnittet 103
i podden Lundh med
Erik Niva

Erik Niva
var med i avsnittet Extrasode: Fotboll med Niva & Leifby
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Anders Blancks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet