Vilket Bristav-nummer har ?

Patrik Anderssons Bristav-nummer är

1

Patrik Andersson
var med i avsnittet 5
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se Patrik Anderssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym