Vilket Bristav-nummer har ?

Aida Pourshahidis Bristav-nummer är

3

Aida Pourshahidi
var med i avsnittet 15
i podden Retoriskt! med
Barbro Fällman

Barbro Fällman
var med i avsnittet 1
i podden Retoriskt! med
Henrik Schyffert

Henrik Schyffert
var med i avsnittet 3. Schyffert & Lokko
i podden #PodOutWest med
Petter Bristav

Se Aida Pourshahidis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym