Vilket Bristav-nummer har ?

Agneta Pleijels Bristav-nummer är

3

Agneta Pleijel
var med i avsnittet 20
i podden Prata till punkt med ärkebiskopen med
Antje Jackelén

Antje Jackelén
var med i avsnittet 12
i podden Prata till punkt med ärkebiskopen med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 163
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Agneta Pleijels poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym