Vilket Bristav-nummer har ?

Zinat Pirzadehs Bristav-nummer är

2

Zinat Pirzadeh
var med i avsnittet ep 41
i podden Dumma Idéer med
Isak Jansson

Isak Jansson
var med i avsnittet ep 12
i podden Dumma Idéer med
Petter Bristav

Se Zinat Pirzadehs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym