Vilket Bristav-nummer har ?

Isak Janssons Bristav-nummer är

1

Isak Jansson
var med i avsnittet 107
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Isak Janssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet