Vilket Bristav-nummer har ?

Yvonne Lefflers Bristav-nummer är

3

Yvonne Leffler
var med i avsnittet Om Sigge Stark
i podden Snedtänkt med
Kalle Lind

Kalle Lind
var med i avsnittet Om Svenskfinland
i podden Snedtänkt med
André Wickström

André Wickström
var med i avsnittet 74
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Yvonne Lefflers poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym