Vilket Bristav-nummer har ?

Viktor Helldéns Bristav-nummer är

2

Viktor Helldén
var med i avsnittet #90: Östgötska. Amused CC Special
i podden Våran Podcast med
Kristoffer Appelquist

Kristoffer Appelquist
var med i avsnittet 51
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Viktor Helldéns poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym