Vilket Bristav-nummer har ?

Viktor Frisks Bristav-nummer är

3

Viktor Frisk
var med i avsnittet 135
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 80
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Brita Zackari

Brita Zackari
var med i avsnittet 206
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Viktor Frisks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym