Vilket Bristav-nummer har ?

Viktor Frisks Bristav-nummer är

3

Viktor Frisk
var med i avsnittet 135
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 124
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Alex Schulman

Alex Schulman
var med i avsnittet 22
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Viktor Frisks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet