Vilket Bristav-nummer har ?

Viggo Cavlings Bristav-nummer är

3

Viggo Cavling
var med i avsnittet 4
i podden Tankar med... med
Daniel Redgert

Daniel Redgert
var med i avsnittet 34
i podden Tankar med... med
Margret Atladottir

Margret Atladottir
var med i avsnittet 75
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Viggo Cavlings poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym