Vilket Bristav-nummer har ?

Daniel Redgerts Bristav-nummer är

2

Daniel Redgert
var med i avsnittet 27
i podden Tankar med... med
Clara Henry

Clara Henry
var med i avsnittet 217
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Daniel Redgerts poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym