Vilket Bristav-nummer har ?

Victoria Sandell Svenssons Bristav-nummer är

2

Victoria Sandell Svensson
var med i avsnittet Avsnitt 34
i podden Heja Sverige med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 293
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Victoria Sandell Svenssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym