Vilket Bristav-nummer har ?

Victoria Carlssons Bristav-nummer är

3

Victoria Carlsson
var med i avsnittet No. 3
i podden Drivet med
Nina Lund

Nina Lund
var med i avsnittet No. 4
i podden Drivet med
Nour El Refai

Nour El Refai
var med i avsnittet 275
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Victoria Carlssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet