Vilket Bristav-nummer har ?

Josefin Erikssons Bristav-nummer är

2

Josefin Eriksson
var med i avsnittet No. 4
i podden Drivet med
Nour El Refai

Nour El Refai
var med i avsnittet 275
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Josefin Erikssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym