Vilket Bristav-nummer har ?

Vatche "Senan" Wartanians Bristav-nummer är

3

Vatche "Senan" Wartanian
var med i avsnittet 8
i podden Ringhörnan med
Rossana Dinamarca

Rossana Dinamarca
var med i avsnittet BONUS 12
i podden Gatuslang med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Vatche "Senan" Wartanians poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym