Vilket Bristav-nummer har ?

Urban Thoms Bristav-nummer är

3

Urban Thoms
var med i avsnittet Om frikyrkopop
i podden Snedtänkt med
Kalle Lind

Kalle Lind
var med i avsnittet Om Alice i Underlandet
i podden Snedtänkt med
Sandra Ilar

Sandra Ilar
var med i avsnittet Extrasode: Avskedsturnén
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Urban Thoms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym