Vilket Bristav-nummer har ?

Urban Thoms Bristav-nummer är

3

Urban Thoms
var med i avsnittet ep013
i podden Lundellbunkern Volym 1 med
Tommie Jönsson

Tommie Jönsson
var med i avsnittet Avsnitt 101
i podden Gatuslang med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Urban Thoms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym