Vilket Bristav-nummer har ?

Urban Thoms Bristav-nummer är

3

Urban Thoms
var med i avsnittet ep013
i podden Lundellbunkern Volym 1 med
Johannes Klenell

Johannes Klenell
var med i avsnittet Jonas Sjöstedt ”Sammanflöden”
i podden Flumskolan med
Aron Flam

Aron Flam
var med i avsnittet 240
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Urban Thoms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym