Vilket Bristav-nummer har ?

Urban Thoms Bristav-nummer är

3

Urban Thoms
var med i avsnittet ep013
i podden Lundellbunkern Volym 1 med
Tommie Jönsson

Tommie Jönsson
var med i avsnittet ep022
i podden Lundellbunkern Volym 1 med
Andres Lokko

Andres Lokko
var med i avsnittet 3. Schyffert & Lokko
i podden #PodOutWest med
Petter Bristav

Se Urban Thoms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet