Vilket Bristav-nummer har ?

Ulf Kvenslers Bristav-nummer är

3

Ulf Kvensler
var med i avsnittet #31 - LIVE 2
i podden TV Heads med
Bengt Strömbro

Bengt Strömbro
var med i avsnittet 60
i podden Mediespanarna med
Jesper Enbom

Jesper Enbom
var med i avsnittet 176
i podden Mediespanarna med
Petter Bristav

Se Ulf Kvenslers poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym