Vilket Bristav-nummer har ?

Ulf Christianssons Bristav-nummer är

4

Ulf Christiansson
var med i avsnittet Avsnitt 04
i podden Gudgubbar med
Emanuel Karlsten

Emanuel Karlsten
var med i avsnittet Avsnitt 22
i podden Dagens Människa med
Malin Aronsson

Malin Aronsson
var med i avsnittet Avsnitt 21
i podden Dagens Människa med
Shima Niavarani

Shima Niavarani
var med i avsnittet 178
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Ulf Christianssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym