Vilket Bristav-nummer har ?

Tuana Azizs Bristav-nummer är

2

Tuana Aziz
var med i avsnittet #1
i podden Konversation med Rasmus och Johan med
Johan Andersson

Johan Andersson
var med i avsnittet #5
i podden Konversation med Rasmus och Johan med
Petter Bristav

Se Tuana Azizs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet