Vilket Bristav-nummer har ?

Rasmus Kilanders Bristav-nummer är

1

Rasmus Kilander
var med i avsnittet #5
i podden Konversation med Rasmus och Johan med
Petter Bristav

Se Rasmus Kilanders poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym