Vilket Bristav-nummer har ?

Trine Lyreks Bristav-nummer är

4

Trine Lyrek
var med i avsnittet avsnitt 102
i podden Husky med
Magnus Ormestad

Magnus Ormestad
var med i avsnittet avsnitt 68
i podden Husky med
Björn Andersson

Björn Andersson
var med i avsnittet Avsnitt 19
i podden Impropodden med
My Gudmundsdotter

My Gudmundsdotter
var med i avsnittet Avsnitt 37
i podden Impropodden med
Petter Bristav

Se Trine Lyreks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym