Vilket Bristav-nummer har ?

Petter Askergrens Bristav-nummer är

2

Petter Askergren
var med i avsnittet 41
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Petter Askergrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet