Vilket Bristav-nummer har ?

Torbjörn Nilssons Bristav-nummer är

2

Torbjörn Nilsson
var med i avsnittet Avsnitt 24
i podden Heja Sverige med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 133
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Torbjörn Nilssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet