Vilket Bristav-nummer har ?

Tor Troengs Bristav-nummer är

3

Tor Troeng
var med i avsnittet 4
i podden MMA-podden med
Andreas Utterström

Andreas Utterström
var med i avsnittet 36
i podden Retoriskt! med
Julia Skott

Julia Skott
var med i avsnittet #3
i podden Nörd & Novis med
Petter Bristav

Se Tor Troengs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym