Vilket Bristav-nummer har ?

Tony Gustavssons Bristav-nummer är

3

Tony Gustavsson
var med i avsnittet #65
i podden Agendasättarna med
Anders Cedhamre

Anders Cedhamre
var med i avsnittet #2
i podden Agendasättarna med
David Fjäll

David Fjäll
var med i avsnittet 101
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Tony Gustavssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym