Vilket Bristav-nummer har ?

Tommy Hellstens Bristav-nummer är

3

Tommy Hellsten
var med i avsnittet Avsnitt 56
i podden Dagens Människa med
Malin Aronsson

Malin Aronsson
var med i avsnittet Avsnitt 21
i podden Dagens Människa med
Shima Niavarani

Shima Niavarani
var med i avsnittet 178
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Tommy Hellstens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym