Vilket Bristav-nummer har ?

Tobias Perssons Bristav-nummer är

2

Tobias Persson
var med i avsnittet ep 101
i podden Dumma Idéer med
Isak Jansson

Isak Jansson
var med i avsnittet 49
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Tobias Perssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym