Vilket Bristav-nummer har ?

Niklas Anderssons Bristav-nummer är

1

Niklas Andersson
var med i avsnittet 224
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Niklas Anderssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet