Vilket Bristav-nummer har ?

Tobias Hyséns Bristav-nummer är

2

Tobias Hysén
var med i avsnittet Avsnitt 13
i podden Heja Sverige med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 4
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Tobias Hyséns poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet