Vilket Bristav-nummer har ?

Tobbe Bloms Bristav-nummer är

2

Tobbe Blom
var med i avsnittet 32 Tobbe Trollkarl
i podden Nisse å den där äldre med
Christopher Linnell

Christopher Linnell
var med i avsnittet 101 En kareoke-indian
i podden Nisse å den där äldre med
Petter Bristav

Se Tobbe Bloms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym