Vilket Bristav-nummer har ?

Tim Anderssons Bristav-nummer är

3

Tim Andersson
var med i avsnittet Om svenskt civilförsvar
i podden Snedtänkt med
Kalle Lind

Kalle Lind
var med i avsnittet 14 maj
i podden AMK Morgon med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 9 juni
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Tim Anderssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym