Vilket Bristav-nummer har ?

Till Toulouses Bristav-nummer är

2

Till Toulouse
var med i avsnittet EM-Special 9
i podden Heja Sverige med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 91
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Till Toulouses poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet