Vilket Bristav-nummer har ?

Thomas Wiborghs Bristav-nummer är

2

Thomas Wiborgh
var med i avsnittet 11
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Thomas Wiborghs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym