Vilket Bristav-nummer har ?

Therese Sjögrans Bristav-nummer är

2

Therese Sjögran
var med i avsnittet Avsnitt 7
i podden Heja Sverige med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 103
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Therese Sjögrans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym