Vilket Bristav-nummer har ?

Therese Sandins Bristav-nummer är

2

Therese Sandin
var med i avsnittet 29: Thomas, Therese och Johanna
i podden Fantasipanelen med
Thomas Eriksson

Thomas Eriksson
var med i avsnittet 189
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Therese Sandins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym