Vilket Bristav-nummer har ?

Ted Nilssons Bristav-nummer är

4

Ted Nilsson
var med i avsnittet 4
i podden VSK Podden med
Johan Mjällby

Johan Mjällby
var med i avsnittet 4
i podden Lundh med
Olof Lundh

Olof Lundh
var med i avsnittet 66
i podden Lundh med
Patrik Andersson

Patrik Andersson
var med i avsnittet 5
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se Ted Nilssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym