Vilket Bristav-nummer har ?

Tara Moshizis Bristav-nummer är

4

Tara Moshizi
var med i avsnittet Augustpodden 2016 , del 1
i podden Augustpodden med
Jens Liljestrand

Jens Liljestrand
var med i avsnittet ep016
i podden Lundellbunkern Volym 1 med
Tommie Jönsson

Tommie Jönsson
var med i avsnittet Avsnitt 101
i podden Gatuslang med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Tara Moshizis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym