Vilket Bristav-nummer har ?

Tapio Christiansens Bristav-nummer är

3

Tapio Christiansen
var med i avsnittet 41
i podden Retoriskt! med
Mattias Bergman

Mattias Bergman
var med i avsnittet 34
i podden Retoriskt! med
Hanna Hellquist

Hanna Hellquist
var med i avsnittet 31
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Tapio Christiansens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym