Vilket Bristav-nummer har ?

Tapio Christiansens Bristav-nummer är

3

Tapio Christiansen
var med i avsnittet 41
i podden Retoriskt! med
Barbro Fällman

Barbro Fällman
var med i avsnittet 10
i podden Retoriskt! med
David Batra

David Batra
var med i avsnittet 16
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Tapio Christiansens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym