Vilket Bristav-nummer har ?

Tahira Musićs Bristav-nummer är

2

Tahira Musić
var med i avsnittet #40 Closure & vita killar
i podden Singelrådet med
Emilie Roslund

Emilie Roslund
var med i avsnittet #42
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Tahira Musićs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym