Vilket Bristav-nummer har ?

Emilie Roslunds Bristav-nummer är

1

Emilie Roslund
var med i avsnittet #42
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Emilie Roslunds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet