Vilket Bristav-nummer har ?

Sverrir Gudnasons Bristav-nummer är

2

Sverrir Gudnason
var med i avsnittet 192
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 47
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Sverrir Gudnasons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym