Vilket Bristav-nummer har ?

Stina Blackstenius Bristav-nummer är

2

Stina Blackstenius
var med i avsnittet Avsnitt 47
i podden Heja Sverige med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 4
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Stina Blackstenius poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym