Vilket Bristav-nummer har ?

Stefan Larssons Bristav-nummer är

2

Stefan Larsson
var med i avsnittet #39
i podden Bra snack med
Anna Sahlin

Anna Sahlin
var med i avsnittet #2
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Stefan Larssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym