Vilket Bristav-nummer har ?

Sofia Jonssons Bristav-nummer är

2

Sofia Jonsson
var med i avsnittet 1
i podden Rätt avigt med
Julia Skott

Julia Skott
var med i avsnittet #3
i podden Nörd & Novis med
Petter Bristav

Se Sofia Jonssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym