Vilket Bristav-nummer har ?

Simon Banks Bristav-nummer är

3

Simon Bank
var med i avsnittet #27
i podden Agendasättarna med
Anders Cedhamre

Anders Cedhamre
var med i avsnittet #2
i podden Agendasättarna med
David Fjäll

David Fjäll
var med i avsnittet 172
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Simon Banks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym