Vilket Bristav-nummer har ?

Simon Banks Bristav-nummer är

3

Simon Bank
var med i avsnittet #27
i podden Agendasättarna med
Anders Cedhamre

Anders Cedhamre
var med i avsnittet #5
i podden Agendasättarna med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 110
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Simon Banks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym