Vilket Bristav-nummer har ?

David Fjälls Bristav-nummer är

1

David Fjäll
var med i avsnittet 9
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se David Fjälls poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym