Vilket Bristav-nummer har ?

Siehous Bristav-nummer är

2

Siehou
var med i avsnittet #15 Siehou
i podden Krull & Kriminell med
Bobbo Krull

Bobbo Krull
var med i avsnittet 112
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Siehous poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet